słodka Melancholia

Melancholia

Razi mnie dzień, cho­ciaż to nie słoń­ce mnie budzi.
Piję wodę, łyk za łykiem, czu­ję, że zacho­dzi we mnie zmia­na. Skó­rę mam gład­ką tam, gdzie aku­rat się doty­kam; wło­sy mam mięk­kie wte­dy, gdy aku­rat ktoś zapla­ta w nie pal­ce; powie­ki mam po to, żeby nie patrzeć…

…jak odcho­dzisz na zawsze.

#czy­taj­da­lej